ОЦІНКА ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ

Психомоторний розвиток дитини

ОЦІНКА ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ

5.1. Загальні положення

Психомоторний розвиток дитини відображає становлення різних відділів нервової системи дитини у певні періоди життя. Оцінка психомоторного розвитку дитини проводиться при кожному профілактичному оглядіз використанням таблиці, в якій визначено вікові особливості психомоторного розвитку дитини Оцінка психомоторного розвитку дитини здійснюється за наступниками критеріями:

· моторика – цілеспрямована маніпулятивна діяльність дитини;

· статика– фіксація та утримання певних частин тулуба в необхідному положенні;

· сенсорні реакції-формування відповідних реакцій на світло, звук, біль, дотик;

· мова-експресивне мовлення та розуміння мови;

· психічний розвиток– позитивні та негативні емоції, становлення соціального віку.

5.2. Оцінка психомоторного розвитку дитини

Оцінка психомоторного розвитку дитини проводиться за критеріями, визначеними у таблиці (Додаток 4 Протоколу).

При проведенні оцінки психомоторного розвитку дитини необхідно враховувати, що результати огляду залежать від ряду факторів, таких як настрій дитини, ступінь комфорту дитини, оточення, в якому проводиться огляд та інше. Щоб переконатись у відсутності функції або її зниженні, необхідно провести повторний огляд.

За результатами оцінки психомоторного розвитку дитини визначається тактика подальшого медичного спостереження. Якщо дитина виконує всі дії, притаманні для її віку, необхідно провести консультування по догляду з метою розвитку.

Якщо дитина не може виконати запропоновані дії або є затримка в появі навичок, необхідно навчити матір, як проводити заняття з дитиною з метою розвитку та як використовувати додаткові стимули для розвитку навичок, які відстають.

Інтенсивність розвитку та змін у динаміці рухової, психічної, сенсорної сфер найбільше виражені на першому році життя, що вимагає регулярного медичного спостереження дитини.

Важливо знати, що не усі діти мають однакові темпи розвитку за усіма критеріями психомоторного розвитку. Вперше виявлене відставання появи певних навиків на першому році життя на 1 місяць, на другому на 3 місяці, на третьому на 6 місяців не є причиною для встановлення діагноз та консультації лікаря-невролога дитячого..

У цьому випадку необхідно провести консультування матері по догляду з метою розвитку та призначити огляд дитини в динаміці з повторною оцінкою психомоторного розвитку. Термін повторного огляду визначає лікар. При відсутності позитивної динаміки при повторній оцінці психомоторного огляду призначається обстеження дитини, яке включає консультацію лікаря-невролога дитячого.

Календарний план проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до 3 р.

Вік дитини Проводить Місце проведення
1. Не пізніше, ніж на другий день після виписки із пологового будинку (стаціонару) лікар вдома
2. Через день після огляду лікарем медсестра вдома
3. 2 тижні лікар вдома
4. 3 тижні медсестра вдома
5. 1 місяць лікар В амбулаторних умовах
6. 2 місяці лікар В амбулаторних умовах
7. 3 місяці лікар В амбулаторних умовах
8. 4 місяці лікар В амбулаторних умовах
9. 5 місяців лікар В амбулаторних умовах
10. 6 місяців лікар В амбулаторних умовах
11. 7 місяців медсестра В амбулаторних умовах
12. 8 місяців медсестра В амбулаторних умовах
13. 9 місяців лікар В амбулаторних умовах
14. 10 місяців медсестра В амбулаторних умовах
15. 11 місяців медсестра В амбулаторних умовах
16. 12 місяців лікар В амбулаторних умовах

Основні завдання обов’язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до 3 років відповідно до особливостей розвитку кожного вікового періоду

Огляди дитини в періоді новонародженості медсестрою вдома
Мета Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, контроль виконання рекомендацій лікаря, оцінка вигодовування дитини, закріплення навиків матері та сім’ї з вигодовування та догляду за дитиною з метою розвитку, консультування.
Основні завдання 1. Збір даних для оформлення та заповнення історії розвитку дитини ( ф. 112о). 2. Оцінка стану здоров’я дитини. Особливу увагу звернути на: – стан шкіри, слизових (ціаноз, блідість, ступінь інтенсивності та поширеності жовтяниці, наявність висипу); – частоту дихання; – стан пупкової ранки (пуповинного залишку, пуповинного кільця); – оцінка м’язового тонусу та спонтанної рухової активності; – виділення із очей; – частота та характер випорожнень, сечовиділення. 3.Оцінка вигодовування, його ефективність та безпека.
Цільове консуль- тування 1.Профілактика синдрому раптової смерті. 2.Вигодовування дитини. 3.Догляд за новонародженим. 4.Ознаки, загрозливі для життя дитини, при виникненні яких слід негайно звернутись за допомогою до медичних працівників. 5.Догляд з метою розвитку.

ОЦІНКА ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ

Таблиця 9

Оцінка психомоторного розвитку дитини на першому році життя

Вікміс. Моторика Статика Сенсорні реакції Мова Емоції та соціальна поведінка
Фізіологічний гіпертонус мязів зменшується, атетозоподібні рухи кінцівок до кінця місяця згасають. Виражені безумовні рефлекси: хоботковий, смоктальний, хватальний, Моро, Бабкіна, повзання[1]. Починає тримати голову по декілька хвилин в горизонтальному положенні, лежить на животі наприкінці місяця. З’являється короткотривале розглядання зовнішнього середовища та слухове зосередження. Поява гуління поодинокими звуками наприкінці місяця, вимовляє голосні звуки між „а”, і „е”.   Реагує незадоволенням на сильні звукові та світлові подразники. Побачивши обличчя, на мить зупиняється на ньому.
Повертає головою в різні боки. Починає тримати голову декілька хвилин і в вертикальному положенні. Тривала зорова реакція за предметом, який рухається. Зосередження на звук. Часте коротке гуління. Реагує усмішкою на розмову. Фіксує погляд на обличчі, яке рухається.
Починають зникати більшість безумовних рефлексів (пошуковий, хоботковий, Бабкіна, хватальний). Тягнеться за іграшкою. Нормалізується м’язовий тонус. Добре тримає голову. У відповідь на звукові подразники та яскраві предмети з’являється зосередження, активна реакція. Часте, тривале гуління. Перші складові ланцюжки „ррр”. Відповідає комплексом пожвавлення у відповідь на емоційне спілкування. Соціальна посмішка.
З’являються спрямовані рухи рук: все краще бере іграшку. Повертається із спини на бік. Зникає більшість безумовних рефлексів (Моро, хватальний, повзання). В вертикальному положенні з’являються перші прояви опори ногами. В положенні на животі – впевнена опора на передпліччя. Окрім чіткої уваги на звук, предмети, характерним є комплекс пожвавлення при зустрічі з рідними людьми. Вперше починає пізнавати маму. Розглядає іграшку в своїй руці. Часте тривале, співуче гуління різними звуками. З’являються змично-губні приголосні „м” ,”б”, викрики радості. Голосно сміється у відповідь на емоційне словесне звернення.
Починає повертатися із спини на живіт. Тягнеться рукою до іграшки і торкається до неї. Стоїть при підтримці за підпашки, спирається на кінчики пальців. Окрім все більш чіткої реакції на звуки, характерним є оральна увага на яскравий предмет. Перші прояви розпізнавання своїх та чужих людей, радість при появі іншої дитини. Ритмічні складові ланцюжки. Радіє дитині, бере у неї з рук іграшку, реагує на строгі та ласкаві інтонації. Голосно сміється, коли до неї звертаються.
Активно повертається із спини на живіт, починає повертатися із живота на спину. Хапає цілеспрямовано, запропоновану іграшку, перекладає з однієї руки в іншу. В положенні на животі спирається на витягнуті руки або повністю відкриті долоні. Починає сідати через поворот набік, спираючись на руку. Все більш адекватна реакція при появі матері, батька та чужої людини. Слідкує за іграшкою, яка впала донизу. Балакання: послідовне приєднання різноманітних виразних складів із зміною сили звуку та висоти тону. Емоції диференційовані, тягне руки, щоб взяли на руки. По-різному поводить себе із знайомими та незнайомими.
Лежачи на спині, грається ногами (координація „рука-нога). Перекладає іграшки з одного місця на інше, з руки в руку. Сидить з прямою спиною. При підтримці за тулуб, на твердій основі пружинить (танцює). Намагається дістати предмет, якщо це можливо зробити, змінивши положення тіла. Продовжує балакання. Включається в гру, повторюючи дорослих, змучившись, починає вимагати уваги самої близької людини (найчастіше матері).
Хапає кожною рукою по кубику і довільно тримає їх нетривалий час. Повзає на животі (по-пластунськи, як тюлень), переставляючи вперед руки. Самостійно лягає, сідає, піднімається. При відповідному вихованні показує ручками „допобачення”, „тосі-тосі”, „ладушки”. Киванням голови показує згоду „так”, заперечення „ні”.   Добре лепече, ясно вимовляє звуки „ба”, „ма”, „да”. Адекватні емоційні реакції у відповідь на спілкування. Спостерігає за діями інших дітей, сміється, лепече.
З різними іграшками може самостійно гратися. Навмисне скидає предмет. Розгойдується на руках і колінах. Сидить вільно. При підтримці за руки, стоїть. Адекватно відповідає діями на прості запитання та прохання „дай мені ляльку”, „посидь тут”. Знає своє ім’я. Реагує на музикальні звуки танцювальними рухами. Чітке подвоєння складів. Легко вступає в контакт на емоційному, ігровому, словесному рівнях. Повторює дії інших дітей.
Кількість цілеспрямованих рухів збільшується: складає пірамідку, кладе іграшки на місце, закриває ящики та ін. ”Пінцетний” захват: бере маленький предмет витягнутим вказівним і великим пальцями. Можна вести, підтримуючи за одну руку. Повзає на поверхнях різної висоти, багато дітей самостійно стоять, підтримуючись за будь-який предмет. Все більш виражені та збагачені вказані прояви. Повторює рухи дорослих „розмовляє по телефону”, „помішує кашу”. Спеціально кидає іграшку. З’являються перші слова, які дитина розуміє, в словарному запасі декілька слів. Вступає в діалог, правильне в звуковому плані повторення відомих складів. Емоційний стан чітко проявляється різноманітними мімічними рухами, ими реакціями. Реагує на все нове дивується. Грається з дітьми однією іграшкою.
„Щипцевий” захват: захватує маленький предмет, подушечками зігнутого вказівного і великого пальців. Повзає на руках і колінах з перехресною координацією. Стоїть без опори. Робить кроки вперед, при підтримці за обидві руки. Виконує прості вимоги та просьби. Орієнтується в поняттях „можна”, „не можна”, розуміє заборони: „сиди тихо”, „не бери”. У дитини з’являються перші друзі, з якими вона грається. Кількість односкладових слів витісняється двоскладовими. Вживає слова спрощеного варіанту „ляля”, „нозя”, „цяця”. Махає рукою на прощання. Радіє приходу дітей. Вибіркове відношення до дітей.
Може гратися іграшками годину і більше. Ходить вздовж меблів, при підтримці за одну руку, або самостійно. Виконує все більш складні вимоги та прохання, розуміючи їх. Кількість проявів реакції на зовнішнє середовище збільшується. Мовний запас 8-12 слів. Протягує іншій дитині іграшку, супроводжуючи це сміхом та лепетом. Шукає іграшки, які заховані. За проханням обнімає батьків, прагне схвалення, підтвердження свого успіху близькою людиною.

Орієнтовна схема введення продуктів та страв прикорму при природньому вигодовуванні дітей першого року життя*

Продукти і страви прикорму Термін вве- дення місяці Об‘єм залежно від віку дитини
6 міс. 7 міс. 8 міс. 9 міс. 10-12 міс.
Сік (фруктовий, ягідний, овочевий), мл 30-50 50-70 50-70
Фруктове пюре, мл 40-50 50-70 50-70 90-100
Овочеве пюре, г 50-100
Молочно-круп‘яна каша, г 6 – 7 50-100 100-150
Молочно-злакова каша, г 7 -8
Кисло-молочні продукти, мл 8 – 9 50-100 100-150 150-200
Сир, г 6,5 – 7,5 5-25 10-30
Яєчний жовток, шт. 7,0 – 7,5 1/8 – ¼ ¼-1/2 1/2 ½-1
М‘ясне пюре, г 6,5 – 7,0 5-30 50-60
Рибне пюре, г 8 -10 10-20 30-50 50-60
Олія, г ½ ч.л ½ ч.л. 1ч.л. 1ч.л. 1ч.л.
Вершкове масло, г 6 –7 ½ ч.л. ½ ч.л 1ч.л. 1 ч.л. 1ч.л.
Хліб пшеничний, г 8 – 9

*В таблиці вказані орієнтовні терміни введення прикорму та його кількість. Тому кількість запропонованої їжі повинна ґрунтуватись на принципах активного годування: годувати повільно та терпляче, заохочуючи дитину, силою не заставляти їсти.

СХЕМА ПРОРІЗУВАННЯ МОЛОЧНИХ ЗУБІВ

До року 6 міс. – два нижніх середніх різця
8 міс. – два верхніх середніх різця
10-12 міс. – два верхніх крайніх різця
На другому році 13-14 міс. – два нижніх крайніх різця 15-16 міс. – чотири передніх корінних зуба
20-24 міс. – чотири клика
На третьому році чотири задніх корінних зуба

Методика перевірки безумовних рефлексів

Пошуковий рефлекс – при поглажуванні кутика роту дитина повертає голову в бік подразника, привідкриває рот і намагається язиком доторкнутись до місця подразнення. Добре виражений перед годуванням і спостерігається у дітей до 3-4 міс.

Хоботковий – легкий удар пальцями викликає скорочення кругового м’язу роту, губи витягуються в хоботок. Фізіологічний до 2-3 міс.

Хапальний рефлекс верхній – при надавлюванні на долонну поверхню кисті пальці дитини рефлекторно стискаються. Фізіологічний до 3-4 місяців.

Рефлекс повзання (Бауера) положення на животі, голова по середній лінії. В такому положенні дитина здійснює повзаючі рухи – спонтанне повзання. Якщо до підошви приставити долоню, то дитина рефлекторно відштовхується від неї ногами. Фізіологічний рефлекс до 4 міс, потім згасає.

Рефлекс Моро положення на спині. Рефлекс викликається різними прийомами – ударом по поверхні, на якій лежить дитина, звуковим або вібраційним подразником.

Відповідною реакцією дитини є відведення рук в сторони, випрямлення ніжок, попередньо зігнутих і притиснутих до живота – 1 фаза рефлексу Моро. Зведення рук з тенденцією до обхвату тулуба – 2 фаза рефлексу Моро.

Рефлекс добре виражений до 4 місяців, потім починає згасати.

ГРАФІКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Источник: https://studopedia.su/13_58962_psihomotorniy-rozvitok-ditini.html

ОЦІНКА ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

ОЦІНКА ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ

ОЦІНКА ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ

Вік, міс.МоторикаСтатикаСенсорні реакціїМоваЕмоції та соціальна поведінка
1Фізіологічний гіпертонус м’язів зменшується, атетозоподібні рухи кінцівок до кінця місяця згасають. Виражені безумовні рефлекси: хоботковий, смоктальний, хватальний, Моро, Бабкіна, повзання1.Починає тримати голову по декілька хвилин в горизонтальному положенні, лежить на животі наприкінці місяця.З'являється короткотривале розглядання зовнішнього середовища та слухове зосередження.Поява гуління поодинокими звуками наприкінці місяця, вимовляє голосні звуки між «а» і «є».Реагує незадоволенням на сильні звукові та світлові подразники. Побачивши обличчя, на мить зупиняється на ньому.
2Повертає головою в різні боки.Починає тримати голову декілька хвилин і в вертикальному положенні.Тривала зорова реакція за предметом, який рухається. Зосередження на звук.Часте, коротке гуління.Реагує усмішкою на розмову. Фіксує погляд на обличчі, яке рухається.
3Починають зникати більшість безумовних рефлексів (пошуковий, хоботковий, Бабкіна, хватальний). Тягнеться за іграшкою. Нормалізується м'язовий тонус.Добре тримає голову.У відповідь на звукові подразники та яскраві предмети з'являється зосередження, активна реакція.Часте, тривале гуління. Перші складові ланцюжки «р-р-р»Відповідає комплексом пожвавлення у відповідь на емоційне спілкуванняСоціальна посмішка.
4З'являються спрямовані рухи рук: все краще бере іграшку. Повертається із спини на бік. Зникає більшість безумовних рефлексів (Моро, хватальний, повзання).В вертикальному положенні з'являються перші прояви опори ногами. В положенні на животі – впевнена опора на передпліччяОкрім чіткої уваги на звук, предмети, характерним є комплекс пожвавлення при зустрічі з рідними людьми. Вперше починає впізнавати маму. Розглядає іграшку в своїй руці.Часте, тривале, співуче гуління різними звуками. З’являються змично-губні приголосні «м, б», викрики радості.Голосне сміється у відповідь на емоційне словесне звернення.
5Починає повертатися із спини на живіт. Тягнеться рукою до іграшки і торкається до неї.Стоїть при підтримці за підпашки, спирається на кінчики пальців.Окрім все більш чіткої реакції на звуки, характерним є оральна увага на яскравий предмет. Перші прояви розпізнавання своїх та чужих людей, радість при появі іншої дитини.Ритмічні складові ланцюжки.Радіє дитині, бере у неї з рук іграшку, реагує на строгі та ласкаві інтонації. Голосно сміється, коли до неї звертаються.
6Активно повертається із спини на живіт, починає повертатися із живота на спину. Хапає цілеспрямовано запропоновану іграшку, перекладає з однієї руки в іншу.В положенні на животі спирається на витягнуті руки або повністю відкриті долоні. Починає сідати через поворот набік, спираючись на руку.Все більш адекватна реакція при появі матері, батька та чужої людини. Слідкує за іграшкою, яка впала донизу.Балакання: послідовне приєднання різноманітних виразних складів із зміною сили звуку та висоти тону.Емоції диференційовані, тягне руки, щоб взяли на руки. По-різному поводить себе із знайомими та незнайомими.
7Лежачи на спині, грається ногами (координація «рука- нога»). Перекладає іграшки з одного місця на інше, з руки в руку.Сидить з прямою спиною. При підтримці за тулуб, на твердій основі пружинить (танцює).Намагається дістати предмет, якщо це можливо зробити, змінивши положення тіла.Продовжує балакання.Включається в гру, повторюючи дорослих, змучившись. Починає вимагати  уваги самої близької людини (найчастіше матері).
8Хапає кожною рукою по кубику і довільно тримає їх нетривалий час.Повзає на животі (по-пластунськи, як тюлень), переставляючи вперед руки. Самостійно лягає, сідає, піднімається.При відповідному вихованні показує ручками «до побачення», «тосі-тосі», «ладушки». Киванням голови показує «так», заперечення «ні».Добре лепече, ясно вимовляє звуки «ба»,«ма», «да».Адекватні емоційні реакції у відповідь на спілкування. Спостерігає за діями інших дітей, сміється, лепече.
9З різними іграшками може самостійно гратися. Навмисне скидає предмет.Розгойдується на руках і колінах. Сидить вільно. При підтримці за руки стоїть.Адекватно відповідає діями на прості запитання та прохання «дай мені ляльку», «посидь тут». Знає своє ім'я. Реагує на музикальні звуки танцювальними рухами.Чітке подвоєння складів.Легко вступає в контакт на емоційному, ігровому, словесному рівнях. Повторює дії інших дітей.
10Кількість цілеспрямованих рухів збільшується: складає пірамідку, кладе іграшки на місце, закриває ящики та ін. «Пінцетний» захват: бере маленький предмет витягнутим вказівним і великим пальцями.Можна вести, підтримуючи за одну руку. Повзає на поверхнях різної висоти, багато дітей самостійно стоять, підтримуючись за будь-який предмет.Все більш виражені та збагачені вказані прояви. Повторює рухи дорослих «розмовляє по телефону», «помішує кашу». Спеціально кидає іграшку.З'являються перші слова, які дитина розуміє, в словарному запасі декілька слів. Вступає в діалог, правильне в звуковому плані повторення відомих складів.Емоційний стан чітко проявляється різноманітними мімічними рухами, ими реакціями. Реагує на все нове, дивується. Грається з дітьми однією іграшкою.
11«Щипцевий» захват: захватує маленький предмет, подушечками зігнутого вказівного і великого пальців.Повзає на руках і колінах з перехресною координацією. Стоїть без опори. Робить кроки вперед, при підтримці за обидві руки.Виконує прості вимоги та прохання. Орієнтується в поняттях «можна», «не можна», розуміє заборони:«сиди тихо», «не бери». У дитини з’являються перші друзі, з якими вона грається.Кількість односкладових слів витісняється двоскладовими. Вживає слова спрощеного варіанту «ляля», «нозя», «цяця».Махає рукою на прощання. Радіє приходу дітей. Вибіркове відношення до дітей.
12Може гратися іграшками годину і більше.Ходить вздовж меблів, при підтримці за одну руку, або самостійно.Виконує все більш складні вимоги та прохання, розуміючи їх. Кількість проявів реакції на зовнішнє середовище збільшується.Мовний запас 8-12 слів.Протягує іншій дитині іграшку, супроводжуючи це сміхом та лепетом. Шукає іграшки, які заховані, за проханням обнімає батьків, прагне схвалення, підтвердження свого успіху близькою людиною.

ОЦІНКА  ПСИХОМОТОРНОГО  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ  ДРУГОГО  РОКУ  ЖИТТЯ

Віковий інтервалАктивна мова граматикаАктивна мова запитанняСенсорний розвитокГраРухиНавичкиЕмоції, соціальна поведінка
1 рік 1 місяц- 1 рік 3 місяціРеагує на схвалення або заборону. Шукає на прохання предмет, яким тільки що грались.Говорить подвійні або поодинокі склади зі змістом. Говорить осмислені слова з двома різними голосними.Орієнтується в двох контрастних величинах, формах предметів: «велике» і «маленьке». Співвідносить, порівнює властивості предметів. За зразком дорослого з 2-3 кольорових кульок, кубиків обирає  предмет потрібного кольору.Відтворює в грі раніше завчені дії з предметами: годує ляльку, нанизує кільця на стержень.Ходить тривало, не присаджується, міняє положення тіла, нахиляється, повертається.Самостійно їсть густу їжу  ложкою.Появляється співпереживан- ня, втіха. Використовується слово ні, не погоджуючись.
1 рік 4 місяці- 1 рік 6 місяцівВідбирає предмети за певними ознаками при словесному розумінні.Називає предмети та дії в момент зацікавле- ності.Орієнтується в 3-4 контрастних формах предметів (куб,  куля, цеглини, призма).Відображує в грі  окремі дії, які часто спостерігає. Возить за мотузку машинку, будує будиночок  з кубиків.Переступає через паличку, яка лежить на підлозі (без підтримки). Переступає приставним  чи почерговим кроком з палиці при підтримці за руку.Самостійно їсть рідку їжу ложкою.Використовує «так». Починає розрізняти речі за приналежністю різним членам родини: бабусині окуляри, мамина сумка. Починає уважно придивлятися у своє зображення  в дзеркалі, ідентифікує його з собою.
1 рік 7 місяців – 1 рік 9 місяцівРозуміє питання дорослого про події, які зображені на картинці.Під час гри, словами та двослівними реченнями вказує свої дії.Диференціює 3-4 форми предметів, орієнтується в кількісних характеристиках «багато, мало».Відображує нескладні сюжетні побудови – перекриття типу ворота, хатки, лавочки.Переступає через паличку, або перешкоду висотою 5 см.Частково знімає одяг за допомогою дорослих (черевички, шапку).Допомагає в простій роботі (за інструкцією). Імітує дії дорослих з побутовими предметами.
1 рік 10 місяців- 2 рокиСлухаючи розповіді дорослого розуміє (без показу) події, які знайомі, уявляє людей.При спілкуванні  з дорослими користується 3-х слівними реченнями, вживаючи іменники та займенники.Підбирає по зразку та слову 3-4 контрастних кольори, сумішщає предмети та їх частини за формою, розміром, кольором.В грі відтворює ряд послідовних дій.Переступає через палицю або  перешкоду  висотою 10 см.Частково одягає одяг (черевички, шапку, шкарпетки).Активно використовує жести. Гостра реакція на відсутність матері. Дитина починає описувати свої дії: Я сідаю, моя іграшка.

ОЦІНКА  ПСИХОМОТОРНОГО  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ  ТРЕТЬОГО  РОКУ  ЖИТТЯ

Віковий інтервалАктивна мова граматикаАктивна мова запитанняСенсорний розвиток        ГраРухиНавичкиЕмоції, соціальна поведінка
2 роки – 2 роки 6 місяцівГоворить складними реченнями більше 3-х слів.Починає вживати складні підрядні речення.За зразком складає складні геометричні фігури. Під- бирає за зразком різні предмети 4-х кольорівГра має сюжетний характер. Дитина відображує взаємозв'язок і послідовність дій із навколишнього життя. Самостійно робить прості сюжетні побудови  та називає їх.Переступає без підтримки через палицю чи перешкоду висотою 15 см.Повністю одягається, їсть акуратно.Знає частини свого тіла і називає їх (голова, очі, ніс). Дитина може повідомити про свій стан.
2 роки 6 міс. – 3 рокиЗ'являються питання «де?», «куди?»Появля- ються питання «чому?». «коли?»В своїй діяльності вірно використо- вує геометричні фігури за призначенням Називає 4 основні кольори.Появляються елементи рольової гри. Вводить у гру замість себе іграшку. Появляються складні сюжетні перебудови. За допомогою пластиліну, олівця зображує прості предмети та називає їх. Може гратися з одноліткамиПереступає без підтримки через палицю чи перешкоду висотою 20 см.Самостійно одягається, може защипнути ґудзики, зав'язати шнурівки з незначною допомогою дорослого. Користується серветкою.З'являється розуміння та використання в мові займенників «я», «моє», «ти», «твоє». Має уяв лення про статеву належність.

Источник: https://pku.org.ua/organization/about_disease/OTS_NKA_PSIHOMOTORNOGO_ROZVITKU_DITINI_RANNOGO_V_KU/

«Нервово-психічний розвиток дитини віком до року та після року. Оцінювання нервово-психічного розвитку»

ОЦІНКА ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ № 3”

Навчально-методичне забезпечення для організації позааудиторного самостійного вивчення студентамиIII курсу медсестринського відділення практичного заняття з дисципліни «Медсестринствовпедіатрії»

ТЕМА: «Нервово-психічний розвиток дитини віком до року та після року. Оцінювання нервово-психічного розвитку»

Розроблена викладачемО.А.ПашкоРозглянуто та затверджено на ПЦК педіатрії «___» _______2016 р. Протокол №___ Голова ПЦК______ Київ, 2016 р.

1 Актуальність теми

Світ тісний, мозок же людини неосяжний.

Й. К. Ф. Шиллер

Діти складають 1/3 населення планети. Від їх здоров'я, гармонійного розвитку залежить фізичне та майбутнє нашої країни та всієї планети.До моменту народження дитини її нервова система в порівнянні з іншими органами і системами найменш розвинута і дифернційована. В той же час саме до цієї системи пред'явленні найбільші вимоги.

нервова система забезпечує пристосування організму до умов навколишнього середовища, вона регулює життєво важливі функції внутрішніх органів і забезпечує їхню узгоджену діяльність.Психомоторний розвиток дитини відображає становлення різних відділів нервової системи дитини у певні періоди життя.

Кожна медична сестра повинна знати за якими критеріями оцінюється психомоторний розвиток дитини. Розуміти, що при проведенні оцінки ПМР дитини необхідно враховувати такі фактори, як настрій дитини ступінь комфорту, оточення, в якому проводиться огляд.

Отже, щоб бути конкурентоспроможним фахівцем, кожна медична сестра повинна досконало знати особливості психомоторного розвитку дитини і володіти вміннями оцінити його в кожний віковий період дитини.

2 Навчальні цілі

 • Засвоїти основні етапи розвитку нервової системи в різні вікові періоди дитини.
 • Знати:
 • критерії оцінки психомоторного розвитку дитини;
 • що не усі діти мають однакові темпи розвитку за усіма критеріями;
 • що відставання появи певних навиків на 1 міс., 2 міс., 3 міс. чи 6 міс. життя дитини – не є причиною для консультування дитячим лікарем невропатологом.
 • основні положення, що до оцінки психомоторного розвитку дитини згідно з “Клінічним протоколом медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3-х років” (Наказ МОЗ від 20.03.2008 р. №149).
 • створити теплу дружню обстановку при обстеженні дитини;
 • знайти емоційний контакт з дитиною та мамою підчас обстеження;
 • оцінити кожний критерій психомоторного розвитку дитини окремо, а потім в цілому визначити чи відповідає ПМР дитини її віку;
 • коректно та доступно консультувати маму з питань догляду та розвитку дитини в разі відставання її в ПМР;
 • навчити маму, як проводити заняття з дитиною з метою її розвитку.

Виховні ціліНавчити правилам етики та деонтології при спілкуванні з дітьми та їх родичами, розвивати почуття відповідальності за свої дії.

3 Матеріали доаудиторної самостійної роботи

3.1 Міждисциплінарна інтеграція

ДисципліниЗнатиВміти
1. Анатомія та фізіологія Будову нервової системи.
2. Біологія Спадковість і мінливість. Основи генетики людини. Основні закономірності ембріонального та постембріонального розвитку.
3. Ріст і розвиток людини Умовні та безумовні рефлекси новонародженого та дітей першого року життя. Визначати основні рефлекси новонародженого:
 • оральні (смоктальний, пошуковий, хоботковий, долонно-ротовий);
 • спінальні (захисний, рефлекс опори, автоматичної ходи, хапальний, рефлекс Моро).
4. Психологія Психологічні аспекти виховання. Ставити відкриті питання при спілкуванні з родичами дитини.
5. Сестринська справа Етапи медсестринського процесу. Асептику та антисептику. Виконувати етапи процесу при оцінці психомоторного розвитку дитини.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

 1. За ред. проф.В.С.Тарасюка, канд.мед.наук І.Ю.Андрієвського „Педіатрія в модулях”. Навчальний посібник. Київ, „Медицина”, 2008 р, стор.34-44.
 2. В.С.Тарасюк, Г.Г.Титаренко, І.В.Паламар, Н.В.Титаренко „Ріст і розвиток людини”, Київ, „Здоров'я”, 2002 р., стор. 8-48, 202-224, 240-253.
 3. Р.Ф.Михалевич „Анатомія та фізіологія з основами патології”, Київ, „Здоров'я”, 2001 р.
 4. Т.О.Кудрявцева „Сестринський процес: етапи, зміст, документація”, Київ, „Здоров'я”, 2001 р.
 5. В.І.Сакевич, Ю.І.Мастеров, Р.П.Сакевич „Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології з основами патології”, Київ, „Здоров'я”, 2003 р.
 6. В.С.Тарасюк „Медсестринство в педіатрії”', Київ, „Здоров'я”, 2001 р.
 7. Є.Я.Склярова, В.І.Пирогова „Громадське здоров'я і громадське медсестринство”, Київ, „Здоров'я, 2000 р.
 8. В.Д.Глебовський „ Физиология плода и детей”, Москва, „Медицина”, 1998 г.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

  1. За ред. проф. В.С.Тарасюка, канд. мед. наук І.Ю.Андрієвського „Педіатрія в модулях”. Навчальний посібник. Київ, „Медицина”, 2008 р, стор.34-44.
  2. В.С.Тарасюк, Г.Г.Титаренко, І.В.Паламар, Н.В.Титаренко „Ріст і розвиток людини”, Київ, „Здоров'я”, 2002 р., стор. 8-48, 202-224, 240-253.
  3. В.С.Тарасюк „Медсестринство в педіатрії”, Київ, „Здоров'я”, 2001 р.

НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНІ ДОКУМЕНТИ МОЗ УКРАЇНИ:

1. Наказ МОЗ України від 20.03.2008 р. №149 „Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3-х років”.

 1. Наказ МОЗ України від 04.04.2005 р. №152 „Протокол медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною”.

Источник: https://blanki-ua.com.ua/other/7526/index.html

Medic-studio
Добавить комментарий